Registrace

Informace


REGISTRAČNÍ POPLATEK         8.800,- Kč/ 310 E

Registrační poplatek zahrnuje stravování, odborné lekce, doprovodný program, tiskoviny.

Registrační poplatek nezahrnuje ubytování.


PLATBA PŘEVODEM na účet komerční banky a.s., České Budějovice
ČÚ:         43.9041940227/0100
IBAN:     CZ5601000000439041940227
SWIFT:   KOMBCZPPXXX
KS:          0308
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Veškeré platby jsou včetně DPH a jsou považovány za zálohy. Daňový doklad bude účastníkům předán v průběhu Workshopu organizátorem akce.

Podmínky účastni


  • Zaslání vyplněného registračního formuláře na e-mail: radka@lestina.cz
  • Uhrazení registračního poplatku převodem na účet organizátora

Po přijetí formuláře a připsání platby na účet Vám bude Vaše účast potvrzena písemně – mailem.


Mějte, prosím, na paměti, že počet míst pro účastníky je omezen. Kompletní přihlášky budou akceptovány chronologicky. Po naplnění kapacity bude informace uveřejněna na webu. Současně již nebude možné vyplnit a odeslat registrační formulář z webu.

Storno poplatky


Uzávěrka přihlášek: do 16. 11. 2016 včetně
Storno do 16. 11. 2016 -100,- Kč – manipulační poplatek, bude odečten ze zaplacené částky, kterou Vám poukážeme na účet, ze kterého byla platba provedena.
Storno po uzávěrce – od 17. 11.2016: 100%
Storno ubytování: dle podmínek Vámi zvoleného hotelu

Storno musí být provedeno písemně na adresu organizátora akce (mailem, poštou). Přijetí storna Vám bude potvrzeno písemně.

Přihláška


REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ